Komu leasing pracowniczy przynosi korzyści?

leasing pracowniczy

We współczesnej rzeczywistości coraz więcej przedsiębiorców widzi konieczność wprowadzenia oszczędności i dlatego korzysta z leasingu pracowniczego. Outsourcing personalny polega na wypożyczaniu pracowników, którzy na mocy zawartego pomiędzy podmiotami porozumienia zaczynają pracę dla innego pracodawcy. Czas pracy i jej warunki są określone w umowie.

Leasing pracowniczy a płynące z niego korzyści

Nie ulega wątpliwości, że na leasingu najwięcej zyskują firmy, które wypożyczają pracowników. Cieszy się on obecnie bardzo dużym powodzeniem i szerokim zainteresowaniem z uwagi na poszukiwanie oszczędności. Leasingobiorcy, czyli podmioty, które czerpią z outsourcingu personalnego wymierne korzyści, mogą cieszyć się następującymi zaletami leasingu:

• Możliwością wymiany pracownika, kiedy ten, który jest obecnie zatrudniony, nie spełnia oczekiwań pracodawcy,
• Zagwarantowaniem zastępstwa za stałych pracowników w czasie, gdy przebywają oni na urlopie wypoczynkowym, szkoleniu bądź na zwolnieniu lekarskim,
• Szansą na uniknięcie ponoszenia dodatkowych kosztów,
• Przeciwdziałaniem konieczności zwalniania stałych pracowników,
• Szansą na zastosowanie polityki minimalnego zatrudnienia, czyli takiego, który jest odpowiedni dla okresu, gdy popyt na usługi bądź określone produkty firmy osiąga najniższy poziom,
• Możliwością obniżenia stałych kosztów związanych z pracą,
• Niwelowaniem nadwyżek zatrudnienia.