Praca tymczasowa a związane z nią korzyści

praca tymczasowa

Wyznacznikiem pracy tymczasowej jest funkcjonowanie według ściśle wyznaczonych ram czasowych. Zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej pracownicy spełniają podwójną rolę. Z jednej strony w okresie przestojów urlopowych lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności stanowią uzupełnienie potencjału personalnego, z drugiej natomiast do ich obowiązków należy wykonywanie pracy o charakterze sezonowym.

Czy zatrudnienie na czas określony ma sens?

Oczywiście, ponieważ praca tymczasowa daje wymierne korzyści, bardzo często takie, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia w przypadku zatrudnienia na etacie. Z pracą o charakterze tymczasowym wiąże się kilka aspektów. Posiada ona wiele zalet, a do najważniejszych z nich i najbardziej korzystnych można zaliczyć między innymi:

• Prawdopodobieństwo uzyskania szansy na otrzymanie stałej pracy z uwagi na podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
• Elastyczny wymiar godzin pracy, zależący od konkretnego zlecenia,
• Zdobywanie doświadczenia zawodowego w renomowanych firmach,
• Szansę szybkiego znalezienia pracy – nawet od zaraz – jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które poszukują krótkoterminowej pracy doraźnej, na przykład w okresie wakacji czy w innych okolicznościach,
• Gwarancję bezpieczeństwa dotyczącą wynagrodzenia – jest ono wypłacane terminowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę,
• Możliwość znalezienia legalnego zatrudnienia.