Pióra i długopisy – funkcje jakie pełnią w biurze

Pióra i długopisy biurowe należą do podstawowych narzędzi pracy, ale jednocześnie pełnią też inne funkcje, np. reprezentacyjne czy podkreślające status.

Funkcje długopisów i piór biurowych

Długopisy przeznaczone są w szczególności do tworzenia notatek, spisywania krążących wewnątrz firmy raportów i zestawień, zapisywania na bieżąco rozmów telefonicznych z klientami, itd. Są praktyczne, ale mało eleganckie. Natomiast pióra pełnią funkcje bardziej reprezentacyjne. Koniecznie za ich pomocą powinny być podpisywane umowy z wszelkiego rodzaju klientami kontrahentami. Również różnego rodzaju listy, np. z życzeniami świątecznymi, które firma wysyła dobremu, wiernemu klientowi powinny być napisane piórem.

Pióro symbolem statusu zawodowego

Piór najczęściej używają kierownicy, dyrektorzy, prezesi i różnego rodzaju menadżerowie wyższego szczebla. Jest ono przypisane również pracownikom takich instytucji jak redakcje, wydawnictwa, uczelnie wyższe, itd. W tym wypadku pióra podkreślają albo status osoby go używającej, albo jednocześnie status i rodzaj profesji, jaką dana osoba się zajmuje. Również pisarze kojarzeni są z piórem, a już autografy powinni koniecznie składać za pomocą tego przyrządu piśmienniczego.