Rodzaje wykupu – leasing

leasing samochodów osobowych

Leasing polega na tym, że kupujący udaje się do salonu samochodowego, gdzie wybiera model auta, a następnie podpisuje umowę leasingu. Na mocy tej umowy leasingodawca udostępnia wskazany samochód w zamian za ustalone opłaty.

Rodzaje leasingu

Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje:

  1. Leasing finansowy, gdzie prawo własności auta przechodzi automatycznie na leasingobiorcę w momencie, kiedy zapłaci on ostatnią ratę. Wtedy leasingobiorca spłaca całą kwotę, którą leasingodawca wydał na zakup samochodu.
  2. Leasing operacyjny – który jest finansowaniem, gdzie leasingobiorca posiada opcję wykupu samochodu, po upływie okresu umowy, za określoną kwotę. Wtedy może, ale nie musi korzystać z tej opcji.
  3. Leasing zwrotny – polega na sprzedaży przez leasingobiorcę środka trwałego leasingodawcy, a potem użytkowanie go na podstawie zasad umowy leasingowej.

Jakie są rodzaje wykupu?

Decydując się na wykup samochodu, skorzystać można z dwóch jego opcji:

  • leasing z niskim wykupem – tutaj raty leasingowe wyliczane zostają tak, aby spłacić samochód jeszcze w czasie trwania leasingu. Dzięki temu, po zakończeniu umowy można dokonać wykupu pojazdu, który będzie wynosił 1% wartości samochodu.
  • leasing z wysokim wykupem – to niskie miesięczne raty, które oznaczają, że kwota wykupu będzie relatywnie wysoka. Zazwyczaj jest ona odzwierciedleniem wartości samochodu już po kilku latach jego użytkowania (wynosi 25-60% jego ceny).

Więcej na stronie: nordauto-bialystok.volvocars-partner.pl