Jak przeprowadzić IPO na rynku głównym?

IPO, czyli Initial Public Offering, to procedura wprowadzenia firmy na rynek papierów wartościowych. Oferta sprzedaży papierów może być przeprowadzona na rynku głównym lub rynku NewConnect i każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Należy dostosować się do konkretnych zasad, które są dość skomplikowane i wymają znajomości prawa, dlatego zazwyczaj firmy korzystają z usług wyspecjalizowanych instytucji, jak banki inwestycyjne oraz domy maklerskie. Na rynek główny Giełdy Papierów wartościowych mogą zostać wprowadzone jedynie spółki akcyjne, a procedury są następujące.

Procedury wprowadzenia spółki akcyjnej na giełdę

Firma, która chce pozyskać kapitał i wejść na giełdę, musi w pierwszej kolejności przygotować i opublikować prospekt emisyjny, w którym zawrze wszelkie istotne informacje dotyczące papierów wartościowych i ich sprzedaży. Jest to wymagane, by inwestorzy mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą zakupy, będąc w posiadaniu wszelkich istotnych informacji. Prospekt emisyjny musi też być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale to nie koniec wymogów. Wobec debiutującej na giełdzie firmy nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, a jej kapitalizacja musi wynosić minimum 60 milionów złotych lub 15 milionów euro. Jeśli spółka była notowana na rynku NewConnect, wtedy jej kapitalizacja może być niższa i musi wynosić 48 milionów złotych lub 12 milionów euro. Akcje muszą posiadać nieograniczoną zbywalność, a w posiadaniu rozdrobnionego akcjonariatu musi znajdować się minimum 15% akcji, które mają być dopuszczone do obrotu. Dodatkowo, musi to być minimum 100 000 akcji, których wartość wynosi nie mniej niż milion euro.

Co jeszcze jest brane pod uwagę?

Firma, która chce być wprowadzona na rynek główny musi też złożyć wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego do Zarządu Giełdy i przedstawić sprawozdania finansowe z trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Powinny one zawierać również opinię podmiotu, który jest uprawniony do ich badania. Zarząd bierze pod uwagę również perspektywy rozwoju i doświadczenie spółki i podejmuje decyzję w ciągu 14 dni.