Ceny transferowe – wyjaśnienie pojęcia

Cena transferowa to pojęcie, z którym spotykamy się często, jak jednak pokazuje doświadczenie większość ludzi nie rozumie go prawidłowo. Ceny transferowe ustalane są pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami – najczęściej osobami prawnymi – (sprawdź: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html ). Ich głównym zadaniem nie jest wygenerowanie zysku – cała transakcja zachodzi w ramach jednej, większej struktury, na przykład grupy kapitałowej. Jest nim raczej ograniczenie strat wynikających ze zobowiązań podatkowych w różnych krajach.

Ceny transferowe – jakie jest ich źródło?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jaka jest zasada działania cen transferowych należy wyjaśnić sobie kilka bardziej podstawowych kwestii. W dzisiejszych czasach handel bardzo często odbywa się pomiędzy różnymi krajami, w których obowiązuje różne prawo, między innymi zasady opodatkowania. Jak dyktuje zdrowy rozsądek, największy zysk uzyskuje się kiedy cały proces – od wytworzenia towaru, do jego sprzedania odbywa się w ramach jednego przedsiębiorstwa. Jednakże ze względu na wspomniane już wcześniej warunki prawne najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ dwóch powiązanych ze sobą przedsiębiorstw działających w różnych krajach, na przykład w ramach grupy kapitałowej. Przedsiębiorstwo w sprzedające dany towar drugiemu (dokonujące transferu do innego kraju) jest zobowiązane zapłacić podatek dochodowy na określonym poziomie. Natomiast firma, która jest odbiorcą towaru i zajmuje się jego dystrybucją również płaci podatek dochodowy w swoim kraju. Różnica polega na tym, że wielkość tych podatków może się znacząco różnić.

Jaka jest zasada działania cen transferowych?

Jeżeli w kraju, w którym towar został wyprodukowany podatki są o wiele niższe, niż w kraju dystrybucji, warto przerzucić jak najbardziej ciężar podatkowy właśnie tam. Jeżeli jest odwrotnie (to zdecydowanie rzadsza sytuacja), to ciężar podatkowy przenoszony jest w odwrotnym kierunku. Tutaj pojawiają się właśnie ceny tranzytowe. Ustalenie ceny tranzytu towarów na wysokim poziomie zwiększa podatek jaki zapłaci firma w pierwszym z krajów, ale zmniejsza zobowiązania firmy powiązanej – w zestawieniu z finalną ceną za dany towar na sklepowych półkach, osiągnięty zysk – a więc również zobowiązania podatkowe – będzie mniejszy. Jak pokazuje ten przykład manipulacja cenami tranzytowymi jest sposobem na zmniejszenie zobowiązań podatkowych podmiotów międzynarodowych. Aby zabezpieczyć swoje interesy, poszczególne kraje wprowadzają różnorodne ograniczenia prawne, które zmniejszają możliwości stosowania takiego rozwiązania.